Prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych

Transakcje nabycia, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, inwestycje budowlane, decyzje o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę.

Sprawy cywilne

Sprawy rozwodowe, alimentacyjne, majątkowe, spadkowe, odszkodowawcze, kredyty walutowe, doradztwo przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów, odzyskiwanie wywłaszczonych nieruchomości.

Sprawy gospodarcze

Pełna obsługa podmiotów gospodarczych, prawo spółek, umowy, reprezentacja w sprawach gospodarczych, obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Postępowania sądowe i administracyjne

Postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, arbitrażowymi i polubownymi sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej wszystkich instancji.

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Wypełnij poniższy formularz i umów się na spotkanie.


TAK POMAGAMY NASZYM KLIENTOM:

Nieruchomość odzyskana po 60 latach

Rodzina naszego klienta straciła w 1956 roku nieruchomość w Warszawie na mocy tzw. Dekretu Bieruta. Wywłaszczona wtedy atrakcyjna działka w centralnej części miasta ma dziś wartość szacowaną na około 4 mln zł. Nasza interwencja okazała się skuteczna i klient odzyskał rodzinny majątek.

Trudne negocjacje i ugoda między spółkami

Reprezentowaliśmy firmę w sprawie o odszkodowanie od kontrahenta, którego działanie przyczyniło się do obniżenia wartości posiadanej przez naszego klienta nieruchomości. Sprawa była skomplikowana i zanosiło się na długie postępowanie sądowe, które byłoby kosztowne dla obu stron. Prowadzone przez nas negocjacje zakończyły się ugodą na warunkach zaakceptowanych przez obie strony.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Zastanawiasz się, jak wygląda współpraca z naszą kancelarią?Jak działamy, jakich informacji potrzebujemy, aby Ci skutecznie pomóc oraz jak wygląda kwestia rozliczeń? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania i przekonaj się jak przyjazne warunki współpracy proponujemy.

  • Jak przygotować się na pierwsze spotkanie?

    Na pierwsze spotkanie przygotuj jak najwięcej dokumentów związanych ze swoją sprawą. Przemyśl co chcesz dzięki naszej pomocy osiągnąć – jaki jest np. pożądany przez ciebie rezultat końcowy postępowania przed sądem. Jeśli współpraca ma dotyczyć stałej opieki prawnej określ listę czynności lub zadań naszej kancelarii.

  • Jakie są warunki płatności za usługi kancelarii?

    Sposób rozliczeń dostosowujemy do rodzaju prowadzonych działań i typu sprawy. W przypadku spraw cywilnych pobieramy opłaty za godzinę konsultacji, stawienie się na rozprawy oraz przygotowywanie dokumentów. W przypadku spraw majątkowych ustalamy opłatę zależną od wartości majątku, będącego przedmiotem sprawy. Obsługa prawna spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą jest rozliczana w ramach pakietów godzinowych. Aby ustalić dokładnie cenę usług zapraszamy na spotkanie.

  • Jak długo potrwa załatwienie mojej sprawy?

    Czas od momentu zgłoszenia się do nas do uzyskania rozstrzygnięcia w sądzie zależy od wielu czynników. Istotna jest zarówno komplikacja sprawy wpływająca np. na przygotowanie przez nas pozwu lub np. dokumentów w postępowaniu administracyjnym, jak i aktualne terminy sądowe. Gwarantujemy Ci rozpoczęcie prac nad Twoją sprawą w ciągu 2 tygodni od podjęcia przez Ciebie decyzji o powierzeniu nam swojej sprawy. Na pierwszej wizycie podamy ci przybliżone terminy rozstrzygnięcia w oparciu o naszą znajomość funkcjonowania sądów i możliwe działania organów administracji oraz twoich ewentualnych przeciwników w sporze.

Zapraszamy na nasz blog prawniczy