Open/Close Menu Obsługa prawna w sprawach chf, nieruchomości, rozwodach, odszkodowaniach i podziałach majątku.

Ostatnimi czasy w Warszawie i jej okolicach, a także w całej Polsce realizowanych jest dużo inwestycji związanych z budową dróg, autostrad, ich poszerzaniem lub zmianą linii rozgraniczających. W celu realizacji założeń budowlanych na płaszczyźnie prawnej wykorzystywana jest procedura przewidziana w tzw. Specustawie drogowej. Przewiduje ona wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tzw. ZRID (Zezwolenie…

Warto zapamiętać dwie aktualnie ważne zasady rynku usług prawnych. Pierwsza: prawnik to nie zawsze to samo, co skuteczny adwokat. Druga: dobry adwokat od nieruchomości to nie zawsze dobry adwokat Warszawa rozwód lub od podziału majątku. Wybór skutecznego prawnika, mimo coraz lepszego dostępu do informacji nie jest łatwy z dwóch, głównych powodów. Wiążą się z nimi…