Ostatnimi czasy w Warszawie i jej okolicach, a także w całej Polsce realizowanych jest dużo…

Podwyżka opłaty za użytkowanie wieczyste może być niemiłą niespodzianką. Można ją zakwestionować i choć nie…

Sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku przez kliku spadkobierców. Postanowienie to uprawomocniło się, ale co…

Często na skutek skomplikowanej sytuacji rodzinnej, różnicy poglądów lub kłótni, członek rodziny postanawia napisać testament,…

Postanawiasz się rozwieść, ale martwisz się: co stanie się dziećmi, jak podzielić majątek wspólny, zgromadzony…

Egzekucja jest jednym z najdotkliwszych sposobów pozyskania kwot niezbędnych do pokrycia długów. Wyróżnia się wiele…