Open/Close Menu Obsługa prawna w sprawach chf, nieruchomości, rozwodach, odszkodowaniach i podziałach majątku.

Sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku przez kliku spadkobierców. Postanowienie to uprawomocniło się, ale co dalej? Jak podzielić majątek po zmarłym między spadkobierców tak, aby każdy otrzymał należny mu udział? Jak w wielu innych przypadkach, pomocny będzie dobry prawnik. Warszawa to odpowiednie miejsce by go poszukać.

Czym jest dział spadku?

Tę sytuację reguluje instytucja prawa, jaką jest dział spadku. Po nabyciu spadku przez spadkobierców, mają oni swój udział we współwłasności określony przez sąd. Do decydowania w zakresie przedmiotów należących do masy spadkowej stosuje się przepisy dot. współwłasności ułamkowej, zawarte w Kodeksie Cywilnym. Może to nastręczać wielu trudności w korzystaniu z przedmiotów wchodzących w skład spadku. Rozwiązaniem tej sytuacji może być właśnie dział spadku. Dział spadku pomaga określić wysokość schedy każdego ze spadkobierców i w efekcie znieść współwłasność ułamkową.

Jak podzielić spadek?

Istnieją dwie możliwości przeprowadzenia działu spadku. Można tego dokonać poprzez zawarcie umowy pomiędzy spadkobiercami, albo na drodze postepowania sądowego.

Do zawarcia umowy potrzebny jest udział wszystkich spadkobierców. Umowę można zawrzeć w formie dowolnej, jednakże gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa taka (dla swej ważności prawnej) może być zawarta tylko w formie aktu notarialnego.  Najprościej jest wskazać w umowie sposób podzielenia się rzeczami wchodzącymi w skład spadku i przypisać je do konkretnych osób. Taką umowę, zgodnie z życzeniem spadkobierców, może pomóc sporządzić doświadczony prawnik.

Konflikt między spadkobiercami

Często jednak nie jest to takie proste i dochodzi do wielu konfliktów rodzinnych związanych z tym, jak podzielić spadek. W takiej sytuacji najbezpieczniejszym wyjściem będzie dokonanie podziału spadku w postępowaniu sądowym. W przygotowaniu wniosku o dział spadku może pomóc Ci dobry adwokat lub dobry radca prawny, Warszawa z rozwiniętym rynkiem usług prawnych daje dużo możliwości znalezienia takiego prawnika.  Złożenie wniosku o dział spadku wiąże się z obowiązkiem dokonania opłaty sądowej, która jest różna w zależności od tego, czy zawiera zgodny projekt podziału majątku spadkowego, czy też w kwestii tej wystąpił spór.  Po złożeniu wniosku sąd może dokonać podziału spadku na trzy sposoby:

  • Może podzielić fizycznie wszystkie przedmioty i przydzielić je proporcjonalnie do udziału danej osoby w spadku;
  • Może przyznać spadek jednej bądź kilku osobom i określić obowiązek spłaty pozostałych spadkobierców;
  • Może dokonać tzw. podziału cywilnego składników majątkowych – polega to na sprzedaży składników majątku i podzielenia uzyskanej ze sprzedaży kwoty proporcjonalnie do udziałów spadkobierców.

 

Sąd może wziąć pod uwagę sposób podziału spadku określony we wniosku, ale nie musi. Nie zrobi tego, jeżeli jest sprzeczny z prawem albo godzi w interesy prawne spadkobierców. Od momentu podzielenia spadku uregulowana jest nie tylko własność poszczególnych przedmiotów, ale również długi. Po dziale spadku każdy odpowiada za długi samodzielne.

Dział spadku, bez względu na to czy odbywa się u notariusza, czy przed sądem jest instytucją, która pozwala na rozwiązanie problemu jakim jest podział majątku spadkowego. Pomaga uregulować sytuację prawną majątkową, a często również rodzinną.

CategorySpadek
Dodaj komentarz:

*

Twój email nie zostanie opublikowany.