Open/Close Menu Obsługa prawna w sprawach chf, nieruchomości, rozwodach, odszkodowaniach i podziałach majątku.

Egzekucja jest jednym z najdotkliwszych sposobów pozyskania kwot niezbędnych do pokrycia długów. Wyróżnia się wiele rodzajów egzekucji, np. z nieruchomości, z wynagrodzenia, czy na przykład z wierzytelności. Jednym z rodzajów jest również egzekucja z rachunków bankowych i z oszczędności. Wiele osób boryka się z problemem natychmiastowego przymusu oddania wszystkich pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Czy…