Open/Close Menu Obsługa prawna w sprawach chf, nieruchomości, rozwodach, odszkodowaniach i podziałach majątku.

Często na skutek skomplikowanej sytuacji rodzinnej, różnicy poglądów lub kłótni, członek rodziny postanawia napisać testament, w którym pomija jedną z osób należących do rodziny. Co wtedy? Czy należy się tej osobie jakieś odszkodowanie? Nie warto się poddawać bo jest bardzo dużo do zyskania – nawet 2/3 tego co w przypadku dziedziczenia ustawowego. W uzyskaniu zachowku może pomóc dobry adwokat Warszawa to odpowiednie miejsce by go poszukać.

Komu należy się zachowek?

Jeżeli należysz do najbliższej rodziny zmarłego może należeć Ci się zachowek. Do zachowku bowiem uprawnieni są:

  • Zstępni zmarłego – czyli dzieci zmarłego, a jeżeli nie żyją to również jego wnuki lub prawnuki;
  • Małżonek – dotyczy to małżonka zmarłego, który był nim w chwili śmierci;
  • Wstępni zmarłego – czyli jego rodzice, ale tylko jeżeli spadek należałby się im ustawowo.

Jeżeli zdarzy się tak, że w chwili śmierci zmarły miał męża lub żonę, dzieci, wnuki lub prawnuki – tylko te osoby są uprawnione do dziedziczenia w ramach zachowku.

Komu nie przysługuje zachowek?

Nie zawsze można walczyć o zachowek i nie pomoże nawet i dobry adwokat od spadków. Warszawa to czy Kraków – nie da się uzyskać zachowku, jeśli małżonek w chwili śmierci spadkodawcy był z nim w separacji. To samo dotyczy małżonka, przeciwko któremu zmarły przed śmiercią wystąpił z pozwem o rozwód.

O zachowek nie mogą ubiegać się też rodzeństwo oraz zstępni, których zmarły w testamencie lub poprzez inne rozporządzenie majątkiem wyłączył od dziedziczenia. Oprócz wyżej wskazanych osób zachowek nie przysługuje również tym, których wydziedziczono w testamencie, osobom, które są uznał za niegodne dziedziczenia, tym, którzy odrzucili spadek lub zrzekli się dziedziczenia.

Kiedy można ubiegać się o zachowek?

Jeżeli osoba należąca do najbliższej rodziny zmarłego nie otrzymała należnej jej części spadku może ubiegać się o zachowek. Należy jednak pamiętać, że część przysługującą osobie ze spadku spadkodawca może przekazać nie tylko w testamencie lub w zapisie testamentowym. Spadkodawca może tę część przekazać jeszcze za życia, np. w formie darowizny i wówczas sąd, po śmierci spadkodawcy, może stwierdzić, że zachowek już nie przysługuje. Jeżeli jednak członek rodziny otrzymał mniej, niż mu się należało – może wystąpić o zapłatę różnicy między tym co otrzymał, a tym co należało mu się z tytułu zachowku.

Należy również pamiętać o terminie, w którym o zachowek można się ubiegać. Jest to termin pięcioletni liczony od dnia, w którym testament został ogłoszony. Przekroczenie tego terminu skutkuje przedawnieniem roszczeń wynikających z zachowku.

Ile wynosi zachowek?

Zachowek jest to wyliczony kwotowo udział w masie spadkowej, a kwota ta zależy od tego, kim była dana osoba w relacji ze zmarłym.  Zachowek stanowi bowiem, co do zasady, połowę udziału w masie spadkowej, która przysługiwałaby uprawnionemu w dziedziczeniu ustawowym.

Inaczej jest w przypadku, gdy taką osobą jest małoletni lub osoba trwale niezdolna do prac. Wówczas takie osobie przysługuje aż 2/3 wartości udziału w spadku, który przysługiwałby w dziedziczeniu ustawowym.

Uzyskanie zachowku wcale nie jest takie trudne

Warto starać się o uzyskanie zachowku, bowiem może się okazać, iż mimo tego, ze zmarły nie uwzględnił kogoś w testamencie, tej osobie pewna kwota ze spadku jednak się należy. W ustaleniu kwot zachowku i uzyskaniu go dużą pomocą może okazać się doświadczony i dobry adwokat. Warszawa daje duże możliwości znalezienia pomocy prawnej w tym zakresie, jest tu wiele doświadczonych kancelarii, wśród nich nasza. Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy.

Dodaj komentarz:

*

Twój email nie zostanie opublikowany.