Open/Close Menu Obsługa prawna w sprawach chf, nieruchomości, rozwodach, odszkodowaniach i podziałach majątku.

Postanawiasz się rozwieść, ale martwisz się: co stanie się dziećmi, jak podzielić majątek wspólny, zgromadzony w trakcie małżeństwa? Nie próbuj samotnej walki. Zwłaszcza jeśli w grę wchodzą też alimenty dobry prawnik będzie ci bardzo potrzebny bo sprawy rozwodowe są często skomplikowane. Co miesiąc przybywają kolejne sprawy rozwodowe Warszawa, miasto powiatowe czy wieś – ilość rozwodów rośnie.

Rozwód nie jest rzeczą prostą, ponieważ oprócz trudności prawnych, mamy do czynienia z wieloma problemami w sferze emocjonalnej. Najbezpieczniej jest w takiej sytuacji zgłosić się do prawnika. Dobry adwokat pomoże Ci zorientować się w tym jakie przysługują Ci prawa i jak poprowadzić postępowanie by szybko i skutecznie się rozwieść a przede wszystkim zamknąć ten etap życia z jak najmniej trudnymi dla wszystkich zaangażowanych skutkami.

Chcesz wyższe alimenty – dobry adwokat i Warszawa zwiększają twoje szanse

Jeśli w sprawie rozwodowej pojawi się wątek alimentów to jest o co walczyć, szczególnie w dużych miastach. Mieszkańcy największych miast mają zwykle wyższe dochody i lepszą sytuację materialną niż np. w małych miejscowościach. Dlatego w stolicy szczególnie przydaje się dobry adwokat alimenty są tu zwykle dość wysokie w porównaniu z resztą kraju bo i koszty życia rozwiedzionych stron są wyższe. Na alimenty duży wpływ ma orzeczona przyczyna rozwodu.

Przyczyny rozwodów

Musisz wiedzieć, że nie tylko zdrada, czy też alkoholizm partnera może być podstawą do uzyskania rozwodu. Należy pamiętać, że wszelka przemoc wobec członków rodziny – fizyczna, psychiczna, czy też ekonomiczna może być przesłanką do orzeczenia rozwodu. Jeżeli partner używa przemocy, wyzwisk, czy też nakłania, wbrew woli małżonka, do wzięcia na siebie kredytu na jego rzecz może to być przesłanka, która zadecyduje o chęci rozwiązania małżeństwa.

Ludzie rozwodzą się również z powodów mniej drastycznych – jak na przykład niedopasowanie charakterów.

Orzeczenie winy przy rozwodzie

Rozwód może nastąpić z winy jednego lub dwojga małżonków. Jeżeli sąd orzekł przykładowo o wyłącznej winie jednego z małżonków, może to nieść ze sobą szereg konsekwencji prawnych. Przykładowo: w tej sytuacji roszczenie o alimenty przysługuje tylko małżonkowi, którego winy nie orzeczono. Dlatego bardzo istotne jest, aby zabezpieczyć swoje interesy w postępowaniu.

W wyroku rozwodowym może także w ogóle nie być orzeczenia o winie – dzieje się tak  na zgodny wniosek małżonków. Sąd może również ustalić, że żaden z małżonków nie ponosi winy w rozkładzie pożycia.

Jak wylicza się alimenty?

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przez każdego z małżonków. Określa również wysokość tych kosztów. Na to, jak będą one rozłożone i kto będzie je ponosił ma wpływ orzeczenie o winie za rozkład pożycia, jak również to, czy udowodniono, że osoba wnosząca o zasądzenie alimentów znajdzie się po rozwodzie w gorszej sytuacji ekonomicznej, niż przed rozwodem. Alimenty sąd może zasądzić nie tylko na rzecz dziecka, ale również na rzecz rozwodzącego się małżonka.

Rozwody – dobry adwokat dba o przyszłość

Nie ma wątpliwości, że rozwód jest niezwykle ciężką sytuacja nie tylko dla bezpośrednio zainteresowanych, ale również dla wszystkich członków rodziny. Są to sprawy, które wymagają dużej delikatności i wiedzy prawnej. Skorzystanie z usług adwokata może pomóc zabezpieczyć swoje interesy skutecznie i pewnie nie tylko w kwestii uzyskania rozwodu. Pomaga to również zabezpieczyć swoje prawa i roszczenia na przyszłość.

CategoryAlimenty, Rozwód
Dodaj komentarz:

*

Twój email nie zostanie opublikowany.