Open/Close Menu Obsługa prawna w sprawach chf, nieruchomości, rozwodach, odszkodowaniach i podziałach majątku.

Sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku przez kliku spadkobierców. Postanowienie to uprawomocniło się, ale co dalej? Jak podzielić majątek po zmarłym między spadkobierców tak, aby każdy otrzymał należny mu udział? Jak w wielu innych przypadkach, pomocny będzie dobry prawnik. Warszawa to odpowiednie miejsce by go poszukać. Czym jest dział spadku? Tę sytuację reguluje instytucja prawa,…

Często na skutek skomplikowanej sytuacji rodzinnej, różnicy poglądów lub kłótni, członek rodziny postanawia napisać testament, w którym pomija jedną z osób należących do rodziny. Co wtedy? Czy należy się tej osobie jakieś odszkodowanie? Nie warto się poddawać bo jest bardzo dużo do zyskania – nawet 2/3 tego co w przypadku dziedziczenia ustawowego. W uzyskaniu zachowku…