Open/Close Menu Obsługa prawna w sprawach chf, nieruchomości, rozwodach, odszkodowaniach i podziałach majątku.

Ostatnimi czasy w Warszawie i jej okolicach, a także w całej Polsce realizowanych jest dużo inwestycji związanych z budową dróg, autostrad, ich poszerzaniem lub zmianą linii rozgraniczających. W celu realizacji założeń budowlanych na płaszczyźnie prawnej wykorzystywana jest procedura przewidziana w tzw. Specustawie drogowej. Przewiduje ona wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tzw. ZRID (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) po spełnieniu przez inwestora wskazanych w ustawie przesłanek.

Czym jednak może taka decyzja skutkować dla osoby, która posiada nieruchomość w obrębie planowanej inwestycji?

Ustawa przewiduje kilka skutków, które mają bezpośredni wpływ na sytuację prawną właściciela takiej nieruchomości. Otóż takiej decyzji z urzędu nadawana jest klauzula wykonalności, co skutkuje obowiązkiem wydania nieruchomości pod budowę drogi. Właścicielowi należy się oczywiście odpowiednie odszkodowanie za takie wywłaszczenie, jednakże w praktyce uzyskanie go w odpowiedniej wysokości nie jest takie proste.

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza również podział działek, które w projektach były w części przeznaczone pod wywłaszczenie, a w części pozostawione do swobodnej dyspozycji właściciela.

Co jednak w wypadku, gdy pozostała do dyspozycji część nie nadaje się do wykorzystania w sposób, jaki był wykonywany dotychczas?

Co jeżeli na pozostałej części działki nie możemy już wykonywać działalności gospodarczej? Ustawa przewiduje rozwiązanie niniejszej sytuacji na drodze postępowania cywilnego. Można bowiem zwrócić się do odpowiedniego zarządcy drogi o wykupienie pozostałej części nieruchomości, uzasadniając swoje żądanie w odpowiedni sposób.

Paradoksalnie, niniejsza procedura nie odbywa się jednak na gruncie prawa i postępowania administracyjnego, tylko cywilnego.  Może to powodować konieczność zasięgnięcia porady wykwalifikowanego specjalisty w tej dziedzinie prawa. Dobry adwokat będzie w stanie odpowiednio przygotować wymagane prawem wnioski i uchylić ryzyko poniesienia strat wynikających z planowanych inwestycji. Problem ten jest bowiem kwestią istotną zwłaszcza w stolicy i okolicach miasta Warszawa.

Obecnie budowanych jest w Warszawie wiele obwodnic, jak również przebudowie podlegają dotychczas istniejące drogi. W takiej sytuacji, bezpiecznym rozwiązaniem byłoby skonsultowanie swojej sytuacji z doświadczonym prawnikiem.

Dodaj komentarz:

*

Twój email nie zostanie opublikowany.